چون این محصول را نداریم، محصولات مشابه را به شما پیشنهاد میدیم

کاندوم احساس گرمسیری ناچ کدکس 12 عددی

NACH KODEX Tropical Senses Condoms 12PSC

ویژگی های کاندوم احساس گرمسیری ناچ کدکس :

 • کاندوم میوه ای با رایحه مطبوع به منظور رفع بوی بد واژن
 • دارای لوبریکانت فوق العاده
 • لاتکس بسیار شفاف مقاوم و چرب به منظور افزایش میل جنسی
 • کاندوم فوق العاده برای رفع تمامی نیاز های جنسی زنان سرد مزاج
 • عدم نیاز به ژل های گرم کننده
 • لیز شدن و خیس شدن بیشتر واژن با استفاده از لوبریکانت و رایحه گرم استوایی


۹۹.۰۰۰ تومان

ناموجود

ناموجود

با خرید ۴۰۰.۰۰۰ تومان بیشتر، هزینه حمل و نقل رایگان می شود.
توضیحات

کاندوم احساس گرمسیری ناچ کدکس

در این محصول از سری محصولات کاندوم از دسته بندی بهداشت آقایان از سایت دکتر دانیالی می پردازیم به :

 

راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺪاوم و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮑﯽ از راﻫ ﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ زوج ها می باﺷﺪ. معمولا اﻓﺮاد در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺬت بردن بیشتر هستند و یکی از راه های ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ کردن رابطه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺖ. انتخاب کاندوم مناسب راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را ایجاد نموده و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را رﻓﻊ ﮐﺮده و راﺑﻄﻪ ای ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ و ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

کاندوم احساس گرمسیری ناچ کدکس ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ گرم و ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض واژن ﺑﺎﻧﻮان می شود ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ با اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت زوﺟﯿﻦ بیشتر می شود. این ﮐﺎﻧﺪوم دارای ﻟﻮﺑﺮﯾﮑﺎﻧﺖ ﺑﺮای رواﻧﮑﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ می باشد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺎده ﺗﺎﺧﯿﺮی اﻧﺰال زود رس را از ﺑﯿﻦ می برد و راﺑﻄﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

کاندوم احساس گرمسیری ناچ کدکس ﺣﺎوی عصاره های آﻧﺎﻧﺎس، اﻧﺒﻪ، ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و اﻧﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ دارد؛ دارای راﯾﺤﻪ ای  ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب واژن می شود ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ است.

 

روش مصرف کاندوم احساس گرمسیری :

 • هرگز برای باز کردن از دندان یا اجسام نوک تیز استفاده نکنید.
 • مطمئن شوید کاندومتان پاره نشده یا خراش برنداشته است.
 • ابتدا نوک را برای از بین بردن هرگونه هوا نگه میداریم.
 • سپس آن را روی آلت تناسلی صاف میکشیم.
 • مطمئن شوید کاندوم کاملا فیکس الت شده باشد و هنگام نزدیکی خارج نشود.
 • پس از انزال در حالی که الت در حالت نعوذ می باشد کاندوم‌ها را اهسته باید خارج کنید.
 • بعد از خارج کردن الت را با آب شستشو دهید.
توضیحات تکمیلی
وزن 70 گرم
نوع محصول

کاندوم

برند

جنسیت مصرف

آقایان

تعداد

12 عدد

طعم

آناناس, انار, انبه, توت فرنگی

گروه

کاندوم

نوع محفظه

جعبه مقوایی

کشور سازنده

ایران

شرکت سازنده

کدکس

توضیحات

کاندوم احساس گرمسیری ناچ کدکس

در این محصول از سری محصولات کاندوم از دسته بندی بهداشت آقایان از سایت دکتر دانیالی می پردازیم به :

 

راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺪاوم و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮑﯽ از راﻫ ﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ زوج ها می باﺷﺪ. معمولا اﻓﺮاد در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺬت بردن بیشتر هستند و یکی از راه های ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ کردن رابطه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺖ. انتخاب کاندوم مناسب راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را ایجاد نموده و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را رﻓﻊ ﮐﺮده و راﺑﻄﻪ ای ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ و ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

کاندوم احساس گرمسیری ناچ کدکس ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ گرم و ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض واژن ﺑﺎﻧﻮان می شود ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ با اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت زوﺟﯿﻦ بیشتر می شود. این ﮐﺎﻧﺪوم دارای ﻟﻮﺑﺮﯾﮑﺎﻧﺖ ﺑﺮای رواﻧﮑﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ می باشد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺎده ﺗﺎﺧﯿﺮی اﻧﺰال زود رس را از ﺑﯿﻦ می برد و راﺑﻄﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

کاندوم احساس گرمسیری ناچ کدکس ﺣﺎوی عصاره های آﻧﺎﻧﺎس، اﻧﺒﻪ، ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و اﻧﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ دارد؛ دارای راﯾﺤﻪ ای  ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب واژن می شود ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ است.

 

روش مصرف کاندوم احساس گرمسیری :

 • هرگز برای باز کردن از دندان یا اجسام نوک تیز استفاده نکنید.
 • مطمئن شوید کاندومتان پاره نشده یا خراش برنداشته است.
 • ابتدا نوک را برای از بین بردن هرگونه هوا نگه میداریم.
 • سپس آن را روی آلت تناسلی صاف میکشیم.
 • مطمئن شوید کاندوم کاملا فیکس الت شده باشد و هنگام نزدیکی خارج نشود.
 • پس از انزال در حالی که الت در حالت نعوذ می باشد کاندوم‌ها را اهسته باید خارج کنید.
 • بعد از خارج کردن الت را با آب شستشو دهید.

ویژگیهای محصول

وزن 70 گرم
نوع محصول

کاندوم

برند

جنسیت مصرف

آقایان

تعداد

12 عدد

طعم

آناناس, انار, انبه, توت فرنگی

گروه

کاندوم

نوع محفظه

جعبه مقوایی

کشور سازنده

ایران

شرکت سازنده

کدکس

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کاندوم احساس گرمسیری ناچ کدکس 12 عددی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *