رویه بازگرداندن محصولات

  1. 1.کالای خریداری شده باز نشده و پلمپ باشد.
  2. 2.هزینه باز پس فرستادن کالا طبق ماده 37 قانون تجارت االکترونیک، بر عهده خریدار می‌باشد.
  3. 3.نظر به انتخاب روش تحویل کالا توسط مشتری، زمان آغاز مدت هفت روز کاری طبق بند الف ماده 38 قانون تجارت الکترونیک از تاریخ تحویل کالا توسط شرکت به کالا رسان منوط می‌باشد.
  4. 4.به موجب «بند د» ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیک انصراف خریدار در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است و عبارت «تماس قبل از خرید روی آن درج شده» اجرا نخواهد شد.