شکم بند های طبی از زمان قدیم مورد استفاده بسیاری از افراد بوده است. اولین دلیل شهرت شکم بند ها به مسائل پزشکی باز می گردد، چرا که در ترمیم، تأثیر عجیب و شگفت انگیزی خواهد داشت. به طور مثال بعد از بعضی جراحی ها به کار می رود تا در ترمیم و بهبود زخم محل عمل کمک خواهد کرد. یکی دیگر از کاربرد های شکم بند ها که از قضا به شدت نیز مورد توجه عوام قرار می گیرد، شکم بند های لاغری است. دلیل استفاده و محبوبیت از این شکم بند ها نیز پیدا کردن شکل بهتری برای اندام و لاغر شدن به وسیله ی بستن آن در مدت زمان کوتاهی در بین افراد است .

انواع شکم بند

  • شکم بند بارداری
  • شکم بند های پس از جراحی
  • شکم بندهایی با کاربرد گرم نگه داشتن کلیه
  • شکم بندهایی لاغری

فواید بستن شکم بند های طبی

با انقباض ایجاد شده توسط شکم بند های طبی در ناحیه ی مذکور ، بهبود جای جراحی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد . همچنین کاهش درد موضعی از فواید بستن شکم بند طبی است .

به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است این نوع شکم بند را حتما با مشورت پزشک خود خریداری کنید .