پنبه یک نوع ماده طبیعی می باشد که پایه آن از گیاهان تشکیل شده است. ما معمولا پنبه را زمانی کخ می بینیم که به لباس یا در بسته بندی های بهداشتی تبدیل شده است. اما در واقع پنبه ، روی بوته ی پنبه رشد می کند و قابل مشاهده است. از پنبه می توان ، پارچه ها و لباس نخی تهیه کرد .

الیاف یا رشته های پنبه از دانه های بوته ی پنبه رشد کرده و کوتاه ترین الیاف در حدود ۲ سانتی متر طول دارند و بلندترین آنها در حدود ۶ سانتی متر می باشد .

الیاف پنبه ، نازک تر از موی سر انسان می باشد ولی تا حدودی محکم می باشد . از الیاف پنبه ، نخ درست می شود . الیاف پنبه به رنگ سفید یا خاکستری روشن می باشد .

الیاف پنبه را که به وسیله ی ماشین های پنبه چینی ، جمع آوری می کنند ، به کارخانه برده تا عمل بیاورند و الیاف های خاص از آن بسازند . در الیاف برداشت شده ، شاخه های کوچک ، دانه های بوته ی پنبه و ذرات گردو خاک به وفور دیده می شود .

توجه داشته باشید که تمام پنبه های کشت شده به الیاف تبدیل نخواهد شد. مقداری از پنبه نیز به صورت پنبه ی تصفیه شده و بهداشتی در کمک های اولیه کاربرد دارد .

کاغذ از مخلوط الیاف چوب ، آب و چسب تهیه می شود . اگر الیاف پنبه با الیاف چوب ، مخلوط شوند ، کاغذ ظریف ، ولی محکمی تولید می شود .

پنبه بهداشتی یا هیدروفیل به نوعی از پنبه نوع پنبه گفته می شود که مدت زمان جذب آن بسیار کم بوده و بتواند اب و رطوبت را در خود نگه دارد این نوع محصول را در عملیات پزشکی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد و در بسته بندی های مختلف نایلونی یا مدل های دیگر از ۵۰ تا ۲۵۰ گرمی به بازار توسط شرکت های مختلف تولید و به بازار عرضه می شود.