فرابیوتیک

شرکت فرادارو در مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی علوم پزشکی تهران واقع شده است. این شرکت دانش بنیان به طور خاص بر روی تولید پروبیوتیک با دانش وتکنولوژی بالا فعالیت می کند.
دانش فنی تولید پروبیوتیک به دلیل تحقیقات و تجربیات کاربردی چند ساله تیم تحقیقاتی شرکت فرا دارو از متخصصین میکروبیولوژی و داروسازی با تجربه بهره می برد که سابقه کافی در زمینه تولید پروبیوتیک ها در صنایع دارویی و کشت های آغاز گر در صنایع لبنی دارند.
این گروه از متخصصین توانایی بالایی در زمینه جداسازی، مقاوم سازی و شناسایی سویه های پروبیویتک، فرآیند تخمیر و فرآیندهای پایین دستی از جمله خشک کردن انجمادی و روشهای جدید ریزپوشانی را دارد. همچنین این گروه از تیم تحقیقاتی وظیفه جداسازی و شناسایی سویه های مفید پروبیوتیک از منابع متفاوتی بر عهده دارند. با توجه به اینكه مصرف باکتریهای پروبیوتیک در صنایع غذایی، صنایع دارویی و مكملهای دارویی رو به افزایش می باشد.
صنعت پروبیوتیک سازی مثل تولید پودر پروبیوتیک و محصولات دیگر پروبیوتیک پیشرفت قابل توجهی داشته می باشد و همچنین با توجه به پیچیدگیهای این صنعت پروبیوتیک و وابستگی کشور به محصولات خارجی به خصوص در تولید انبوه سلولهای پروبیوتیک کشت آغازگر در صنایع غذایی و محصولات پروبیوتیک انسانی لزوم ایجاد بیشتر واحدهای تولید انبوه پیشرفته پروبیوتیک لازم است.
همچنین مطالعات علمی به خوبی نشان می دهد که مصرف مكملهای پروبیوتیكی از هر مكمل دارویی باارزش تر می باشد.

همه محصولات (7465)

در حال نمایش 4 نتیجه