امروزه برای اندازه‌گیری حجم هوای دم و بازدم از دستگاهی به نام اسپیرومتر استفاده می شود. این دستگاه با هدف سنجش میزان اکسیژن موجود در هوای محیط و انتقال آن به بدن برای سوخت‌وساز و همچنین دفع دی اکسید کربن حاصل از آن کاربردی می باشد. یکی از رایج ترین آزمایش ها برای بررسی عملکرد ریه در برخی بیماری های تنفسی مثل آسم و آلرژی، تست اسپیرومتری می باشد که با استفاده از این تست، می توان به راحتی  اختلالات عملکرد ریه بیماران را تشخیص می دهد و برای روند درمان اقدامات موثر و به موقعی را ارائه خواهد داد.

معمولا در داخل دستگاه اسپیرومتر ترکیبی از گازهای هوا یا اکسیژن موجود است. از اسپیرومتر دو لوله خرطومی خارج می شود که به یک دهانه سه طرفی منتهی خواهد شد.

قطعه دهانی در وسط این بخش سه طرفه واقع شده و هوای داخل اسپیرومتر از طریق یکی از لوله های خرطومی به نام لوله دمی در هنگام دم به داخل ریه ها وارد می شود و از طریق لوله خرطومی دیگر به نام لوله بازدمی، هوای بازدم شده به داخل باز می گردد. با هر بار انجام عمل دم و بازدم سرپوش دستگاه بالا و پایین می رود و منحنی های تنفسی بر روی استوانه ثبات و با استفاده از قلم مخصوص رسم خواهد شد.

در محل خروج لوله دمی از استوانه نیز یک دما سنج اسپیرومتر وجود دارد که نمایش دهنده دمای هوای داخل اسپیرومتر خواهد بود. توجه داشته باشید که در داخل محفظه دستگاه و در محل عبور هوای بازدم شده ظرفی قرار دارد که حاوی آهک سود دار می باشد و باعث موجب جذب co2 ناشی از هوای بازدمی می شود.

کاربرد اسپیرومتر

  • دستگاه اسپیرومتری برای شناسایی انواع مشکلات و بیماری های آلرژیک و غیر آلرژیک تنفسی مثل آسم، برونشیت ، نا هنجاری قفسه سینه و بافت های ریوی کاربردی می باشد.
  • از دستگاه اسپیرومتری برای تشخیص برخی بیماری ریوی، نوع پاسخ به درمان و یا تغییرات رشد نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
  • استفاده از این دستگاه می تواند یک پش زمینه موثر برای اقدامات قبل از درمان در بیماران ریوی نیز باشد.