نبولایزر دستگاهی است که در بهبود بیماری های دستگاه تنفس و همچنین سرماخوردگی ،آسم و برونشیت مرد استفاده قرار می گیرد. نبولایزر، دارو را با استفاده از هوا و ذرات بسیار ریز آب به ریه های بیمار می رساند. می توان گفت با استفاده از این دستگاه، بیمار دارو را استنشاق کرده و اجازه نمی دهد که دارو به سایر نقاط و بافت های بدن وارد شود.

به طور مثال در بیماران مبتلا به برونشیت ممکن است تزریق یک دارو، تاثیر زیادی بر روی بیماری نداشته باشد اما این دستگاه کمک می کند تا دارو را مستقیما به دستگاه تنفس برساند که این موضوع در درمان این بیماری بسیار مهم و حیاتی می باشد.

یکی دیگر از کاربردهای این نبولایزر، مرطوب کردن هوای تنفسی بیمار یا کودک است.

بیماران تنفسی به دلیل ناتوان بودن ریه هایشان، قادر به تحمل محیط های خشک نمی باشند و ممکن است کارایی ریه ها در چنین محیط هایی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. اما با استفاده از نبولایزر می‌توان هوای اتاق بیمار را مرطوب  نگه داشت.

مشخصات نبولایزر

این دستگاه ها در دو اندازه کوچک و قابل حمل، و بزرگ که قابلیت اتصال به پریز برق را دارد طراحی شده است. هر دو مدل دارای یک پایه هستند که یک کمپرسور هوا را نگه می‎دارد، یک محفظه کوچک برای داروی محلول و یک لوله که کمپرسور هوا را به محفظه هوا وصل خواهد کرد. بالای محفظه دارو یک دهان‎گیر یا ماسک می باشد که برای فرو دادن ذرات ریز به داخل سیستم تنفسی می‎توان از آن استفاده کرد.

طرز کار نبولایزر

هوای فشرده شده از بین لوله های این دستگاه عبور می‎کند و محلول مایع را به ذرات ریز  تبدیل می ‎کند. سپس به دنبال حمله آسم یا عفونت مجرای تنفسی، تنفس ذرات ریز می‎تواند به نسبت اسپری یک افشانه تنفسی جیبی ساده‎ تر باشد.

زمانی که مسیر مجرای تنفسی شما تنگ ‎شود، به طور مثال در طول حمله آسم، نم ی‎توانید نفس عمیق بکشید. به همین دلیل، این دستگاه به شکل موثری می‎‌ تواند به نسبت یک افشانه که باید برای استفاده از آن یک نفس عمیق بکشید، دارو را به دستگاه تنفسی برساند.

در حال نمایش 4 نتیجه