محصولات کف پا و انگشت پا

محصولات دسته بندی کف پا و انگشت پا در محصولات ارتوپدی و توان بخشی شامل کفی طبی سیلیکونی، بانداژ هالوکس، لاانگشتی، پدپاشنه و پد خار پاشنه می باشد.

کفی طبی سیلیکونی

کفی طبی سیلیکونی برای افرادی کهدارای خار پاشنه هستند و یا جراحی تاندون لیگامان آشیل . حساسیت در پاشنه یا ضایعات خستگی پاشنه دارند، مناسب است می باشد. این وسله از تغییر شکل برخوردار است. طراحی شکل و شکل کفی طبی سیلیکونی از اصول مکانیک حرکتی تبعیت کرده که به صورت موثری باعث کاهش علائم درد پاشنه خواهد شد.

بانداژ هالوکس

بانداژ هالوکس قابل استفاده برای پای چپ و پای راست می باشد وشامل دو قطعه است که با به کارگیری صحیح و تجویز به موقع آن می توان در برابر بیماری هالوکس والگوس به نتیجه مطلوب افراد دست یابند. در مراحل شروع بیماری در صورت استفاده صحیح و مداوم از این وسیله ، سلامت شما به طور کامل باز خواهد گشد. در مواردی که بیماری پیشرفت کرده، درد را برطرف می کند و از پیشرفت بیماری جلوگیری خواهد کرد و پس از عمل جراحی به منظور جلوگیری از رشد مجدد استخوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

لاانگشتی

لا انگشتی سیلیکونی، به منظور جدا کردن انگشتان پا از چسبیدگی و فاصله طراحی شده است این وسیله را شما بین انگشت شست و انگشت دوم قرار دهید.

پد خار پاشنه

پد پا ساده‌ترین محصول برای پا می باشد. می‌توان آن‌ها را در قسمت کف پا یا داخل کفش قرار داد، اما فقط یک قسمت کوچک از کفش را اشغال خواهد کرد. از آن‌ها برای درمان بیماری‌هایی که اغلب باعث درد در قسمت جلوی پا از جمله خار پاشنه می‌شوند، استفاده خواهند کرد. بسیاری از مدل‌ها، اشکال و اندازه‌ها از جمله پدهای دایره‌ای یا دونات ، پدهای بانیون و پدهای متاتارس در بازار موجود می باشد.

در حال نمایش 10 نتیجه