کتف بند  وسیله ای کشی و به شکل مناسب کتف می باشد که از آن ها برای تأمین حمایت خارجی از کتف استفاده خواهد شد. کتف بندها از خمیدگی پشت جلوگیری می کند و ستون فقرات را در وضعیت درست خود نگه می دارند. همچنین کتف بندهای طبی کمک می کند تا حجم تنفس فرد به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

عارضه هایی مثل قوز کمر و صدمه در ناحیه کتف و سرشانه در بسیاری از افراد جامعه ما شایع می باشد، به خصوص افرادی که با اصول نشستن و ورزش صحیح آشنا نیست و کارهای روزمره سختی انجام خواهد داد. اگر کتف و یا سرشانه فرد آسیب ضربه ای دیده و یا کوفته شده باشد، در این صورت می توانید از کتف بند برای درمان درد به وجود آمده استفاده شود. دردهای شدید ناشی از کوفتگی نیز نگران کننده نیست، کتف بندهای طبی قادر هستند این دردها را نیز برای شما جبران کنند. کتف بند طبی با جلوگیری از تحرک در ناحیه موردنظر، کمک می کند تا ستون فقرات در بخشی که آسیب دیده است صاف شود و از درد بیشتر در ناحیه موردنظر نیز جلوگیری می کند. کتف و شانه به عنوان عضوی آسیب پذیر در بیشتر فعالیت های ورزشی شناخته می شوند. بسیار مشاهده می شود که ورزشکاران فعالیت های سنگین در باشگاه و یا نوجوانان در هنگام انجام فعایت های ورزشی در مدرسه، دچار آسیب در کتف و سرشانه می شوند.

خرید کتف بند و استفاده از آن برای این گونه افراد، انتخاب بسیار مناسبی می باشد. ممکن است شما در چند روز اول استفاده از کتف بند، احساس ناراحتی کنید اما این امر نگران کننده نیست و کتف بندهای جدید به گونه ای طراحی می شود که بسیار راحت می باشد و به شما کمک خواهد کرد تا به راحتی بتوانید فعالیت های روزانه خود را انجام دهید.

در حال نمایش 3 نتیجه