درمان‌های متعددی برای قوز ستئن فقرات و کمر وجود دارد، از قوزبند طبی برای درمان قوزهای خفیف تا شدید استفاده می‌شود. قوزبند طبی ستون فقرات را در بخش‌های آسیب‌دیده صاف خواهد کرد. قوزبند مخصوص بسیار موثر است و در صورت استفاده صحیح از آن می‌توان از آسیب‌دیدگی مهره‌های ستون فقرات تا حد زیادی جلوگیری کرد.

نوجوانان دچار قوز خفیف تا متوسط می توانند از کمربند طبی استفاده کنند. قوزبند طبی در زمان در حال رشد بودن استخوان‌ها بسته خواهد شد تا از بیشتر شدن قوز جلوگیری شود. بیماران در روزهای اول بستن قوزبند طبی اندکی احساس ناراحتی و محدودیت خواهد کرد، اما اکثر افراد پس از مدتی به قوزبند عادت می‌کنند.

قوزبندهای طبی مدرن معمولا به گونه‌ای طراحی شده‌است که راحت باشند و بیمار بتواند هنگام بستن قوزبند در بسیاری از فعالیت‌ها شرکت کند و کارهای روزمره خود را انجام دهد.

اگر چه قوزبند طبی غالبا برای درمان انحراف بدون علت مشخص ستون فقرات، نوجوانان طراحی شده است، اما برای مواردی مثل بدشکلی‌های ستون فقرات، مثل قوس کمر اسکولیوز، کژپشتی یا انحراف جانبی ستون فقرات، قوز کمر و اسپوندیلولیستزیس بزرگسالان نیز تجویز خواهد شد.

مزایا و کاربرد قوزبند

چنانچه احتمال شدیدتر شدن قوز در افراد باشد و یا قوز از ابتدا زیاد باشد، از قوزبند طبی برای صاف کردن ستون فقرات و پیشگیری از پیشرفت بیشتر قوز در سال‌های رشد مورد استفاده قرار می گیرد. می توان گفت قوزبند طبی فقط برای درمان قوز کمر بیمارانی به کار برده می‌شود که در حال رشد می باشند. این روش برای درمان بیماران بزرگسال به اندازه کافی کار آمد نیست. درمان کیفوز شوئرمن نوجوانان در حال رشد با قوزبند طبی شبیه به استفاده از کمربند طبی برای درمان قوس کمر می باشد، البته توجه داشته باشید که نوع و محل بستن قوزبند طبی به محل قوز نیز بستگی دارد. قوزبند طبی سبک مهره‌های گردنی و کمری خاجی  برای افرادی توصیه می‌شود که نیاز به قوزبند طبی دارند. قوزبند طبی سبک به طور سفارشی و پس از قالب‌گیری از بدن بیمار برای به طور مخصوص برای او ساخته می‌شود و می‌توان آن را از زیر لباس بست و در اکثر فعالیت‌های ورزشی شرکت کرد. قوزبند طبی TLSO، قوزبند طبی سبکی می باشد که به گونه‌ای شکل داده می‌شود تا کاملاً متناسب با انحنا ستون فقرات باشد. هدف از بستن قوزبند طبی این است که از بیشتر شدن قوز در سال‌های رشد جلوگیری شود.

در حال نمایش 4 نتیجه