قوزک بند به گونه ای طراحی شده است که برای مچ پای ضعیف یا آسیب دیده شرایط فشرده سازی و حمایت کنترل شده را برای مچ پا ایجاد می کند.

مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا ایجاد شده است که شامل استخوان درشت نی،  نازک نی و تالاموس می باشد. برآمدگی قسمت تحتانی استخوان ساق پا ، بنام قوزک داخلی و  قوزک خارجی شناخته می شود.

مفصل مچ پا نیز به وسیله رباط دلتوئید در سمت داخلی و سه رباط در قسمت خارجی محافظت خواهد شد.

موارد استفاده از قوزک بند: 

  • بی ثباتی مچ پا
  • حمایت پا بعد از انجام عمل جراحی مچ پا
  • التهاب تاندون آشیل
  • پیچ خوردگی مکرر پا

نکات استفاده از قوزک بند

قوزک بند را با آب سرد شستشو دهيد و از فشردن و چنگ زدن آن خودداری کنيد، ازشستن قوزک بند با ماشين لباسشويی خودداری کنيد.
انجام موارد زير می تواند برای جلوگیری از درد مفصل قوزک پا و تضعیف عضلات آن موثر خواهد بود :
پا را در حالت كشيده در پشت بدن قرار بدهید و خودتان به سمت جلو خم شويد، مطمئن شويد كه پاشنه پا با سطح زمين در تماس باشد. پا را به مدت ۲۰ ثانيه در اين حالت قرار دهيد و اين حركت را ۳ بار تكرار کنید.
بر روی انگشتان پا بلند شوید، اين وضعيت را برای ۵ ثانيه حفظ و تكرار کنيد.