همانطور که میدانید برای تمامی موجودات و اجسام جهان ترازو می باشد  که به توان راحتی وزن هر چیزی یا هر کسی را بررسی کرد که ترازو وزن کشی یکی از مهم ترین ترازو ها می باشد . شاید این سوال برای شما پیش بیاید که ترازو چه کارهایی می تواند انجام دهد، در جواب این سوال باید گفت که در واقع ترازو می تواند میزان وزن یا جرم یک انسان را نشان دهد .  معنای لغتی ترازو این است که که ترازو به معنای هم سطح بودن می باشد . ترازو ها معمولا یکی از قدیمی ترین ابزار ها برای اندازه گیری می باشند . معمولا ترازو ها در مدل های آزمایشگاهی ، ترازو صنعتی و ترازو فروشگاهی تولید و در دسترس عموم می باشد .

می توان گفت ترازو از قطعاتی تشکیل شده است که با هماهنگ و تنظیم شدن به صورت همزمان و هماهنگ با یکدیگر عمل توزیع را انجام می دهد . ترازو دارای قطعات مختلفی می باشد .  نمایشگر ترازو برای نمایش توزیع انجام شده توسط ترازو است. به طور کلی ساده ترین ترازو ها از یک شاهین و دو پله یا همان کفه تشکیل شده است . جسم برای وزن کردن در یک پله و ورزنه ها را در پله دیگر قرار خواهد گرفت و و شاهین به حالت تعادل در می آید و وزن جسم معلوم می شود . اساس کار این تراتزو ها بر قوانین اهرم می باشد .

امروزه ترازوها در مدل های بسیار مختلف و متنوعی در حال تولید و پیشرفت است. ترازو سالهای زیادی می باشد که از مدل ترازوی قپانی، ترازوی عقربه ای به ترازوی دیجیتالی تغییر شکل پیدا کرده است و ابزار استفاده شده در ترازوی دیجیتال نسبت به ترازو عقربه ای بسیار حساس تر و دقیق تر نیز می باشد، دقت ترازو دیجیتال امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخودار است که از این جهت نیز تنوع محصولی ترازو آغاز می گردد .

در حال نمایش یک نتیجه