افرادی که بیماری دیابت دارند کنترل قند خون روزانه آنها بسیار حیاتی می باشد ، افرادی که معمولا افت قند خون دارند، کسانی که انسولین تزریق می کنند، افراد با دیابت حاملگی نیازمند پایش روزانه قند خون، به منظور حفظ آن در بهترین مقدار،توصیه کادر پزشکی به استفاده از این دستگاه ها هستند.

بر طبق تحقیقات علمی حفظ قند خون روزانه افراد دیابتی در محدوده نرمال اساس کنترل دیابت عنوان شده است و استفاده چند باره در روز از این دستگاه های اندازه گیری فند خون، توصیه شده است.

چه کسانی باید از دستگاه قندخون استفاده نمایند ؟

با توجه به اینکه هر فرد دیابتی باید قند خون خود را تا مقدار زیادی به اعداد کنترلی نزدیک کند پس لازم است که برای تنظیم وعده های غذایی، استراحت، فعالیت و حتی آموزش تاثیر این تغییرات بر قند خون از گلوکومتر استفاده کند.

استفاده از این دستگاه برای افرادی که از انسولین و یا داروهایی مثل گلی بن گلامید، رپاگلیناید یا به طور کلی داروهای کاهنده قند خون استفاده خواهد کرد ضروری است تا از بروز افت قند خون، حتی انواع بی علامت آن جلوگیری کند.

افرادی که به تازگی تشخیص دیابت برایشان مطرح شده است نیز باید از این دستگاه ها استفاده کنند.

زنانی که با تشخیص دیابت حاملگی باید قند خونشان را کاملا کنترل کنند.

روش صحیح خونگیری با دستگاه قند خون

در اکثر اوقات ، افرد بعد از سوراخ کردن پوست، شروع به فشار دادن محل خواهد کرد اگر حجم کمی خون خارج شود در دستگاههایی که فاقد سیستم هشدار حجم کم خون می باشد .ممکن است مقدار قند خون را به اشتباه کمتر گزارش دهند.

بنابراین توصیه می شود بعد از شستن دست ها برای جلوگیری از آلودگی انگشتان به چربی، مواد شیرین، ابتدا انگشت اصطلاحا دوشیده شود تا نوک در انگشت خون بیشتری جمع شود و بعد استفاده از سوزن دستگاه برای سوراخ کردن، از فاصله ای دورتر از محل سوراخ باز هم به روش دوشیدن خون را به سمت محل خونریزی هدایت کنید.

در حال نمایش 2 نتیجه