نوار قند خون

فیلـتر

نمایش دادن همه 3 نتیجه

نوار قند خون یا نوارهای تست دیابت یک از اجزای اصلی آزمایش قند خون می باشند که در اندازه گیری قند خون با دستگاه های خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. می توان گفت این نوارهای یکبار مصرف پلاستیکی نقش بسیار مهمی در کمک به افراد دیابتی برای و کنترل دیابت خود دارند.

در بیشتر مواقع، هر دستگاه سنجش فقط با یک نوع نوار تست همخوانی خواهد داشت. اما برخی از دستگاه های تست قند خون، نوارهای کتون خون را نیز آزمایش خواهند کرد تا میزان کتون را اندازه گیری کنند.

عملکرد نوارهای تست قند خون

هنگامی که خون روی نوار تست قرار داده می شود، با ماده شیمیایی به اسم گلوکز اکسیداز واکنش نشان می دهد که موجب تولید اسید گلوکونیک از گلوکز موجود در خون خواهد شد. در انتهای دیگر نوار تست، دستگاه جریانی را به نوار تست انتقال خواهد داد. نوار تست دارای پایانه های برقی می باشد که به دستگاه اجازه می دهد جریان بین دو سر آن را اندازه گیری شود.

جریان بین پایانه ها با توجه به سطح گلوکونیک اسید تولید شده تغییر خواهد کرد. سپس دستگاه تست قند خون از یک الگوریتم برای تعیین سطح قند خون بر اساس میزان اختلاف جریان نیز استفاده می کند.

بعضی از نوارهای تست گلوکز خون در صورت نیاز می توانند خون بیشتری را در همان نوار تست کنند. میزان خون مورد نیاز توسط نوار تست می تواند در بین تولید کنندگان متفاوت باشد. بطور کلی بین 0.5 تا 1 میکرولیتر خون مورد نیاز می باشد.

بعضی از نوارها، که اخیرا خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرند، نیازی به دستگاه ندارند. هنگامی که خون روی قسمت فعال نوار قرار می گیرد و بعد از چند ثانیه مشخص از بین می رود، رنگ ماده تغییر خواهد کرد و با مطابقت رنگ مقابل نمودار رنگ آن، نتیجه به دست خواهد آمد.

اطلاعات بیشتر ...