آویز دست

فیلـتر

نمایش یک نتیجه

آویز دست چیست؟

آویز دست یا اسلینگ وسیله ای پارچه ای است که جهت حفظ اندام های فوقانی بدن از گردن آویزان می شود. آویز دست زیر ساعد را حمایت کرده و نیروی وزن اندام فوقانی را به گردن منتقل می کند. این وسیله در آسیب ها و یا بعد از عمل های جراحی اندام فوقانی (ناحیه دست) کاربرد دارد. آویز دست میتواند تحمل یک گچ سنگین دست را راحت تر کند و باعث شود تا فشار کمتری از جانب وزن گچ به شانه وارد شود. از آویز دست پس از ترمیم زخمهای اندام فوقانی استفاده خواهد شد. این آویزها موجب بالا نگه داشتن دست و ساعد و در نتیجه کاهش احتمال تورم آنها می شود.

از این وسیله همچنین در درمان بیمار بعد از دررفتگی شانه و یا در درمان بسیاری از بیماری ها که نیاز به مدتی بی تحرکتی شانه دارند استفاده میشود. بعد از عمل جراحی شکستگی استخوان، ترمیم تاندون ها و یا اعصاب در ناحیه بازو نیز از آویز دست استفاده می شود. برای زمانی که نیاز است که مفصل آرنج برای مدتی ثابت و بی حرکت بماند، این وسیله مناسب می باشد. آویز، مفصل آرنج را در 90 درجه زاویه ثابت می کند. این بی حرکت شدن باعث آرام شدن و استراحت مفصل خواهد شد و در کاهش تورم و درد بیماریهای آرنج نیز تاثیر بسزایی دارد.

اطلاعات بیشتر ...