مدت‌زمان بین تخمک‌­گذاری و انجام تست بارداری برای افرادی که می خواهند باردار شوند کار بسیار طاقت­‌فرسا و سختی است . عوامل بسیاری در تعیین این مدت اثرگذار هستند، عواملی مانند میزان حساسیت تست، شرایط بدنی زن و الگوهای پریود عادی و … در این مدت زمان تاثیرگذار هستند . با وجود اینکه بیشتر متخصصان زنان و زایمان این مدت‌ زمان را 14 روز می­‌د‌انند اما بارداری در برخی زنان تا قبل از آن‌ نیز قابل‌ تشخیص نمی باشد.

اولین راه تشخیص زمان انجام تست بارداری پس از تخمک‌گذاری، تعیین تاریخ دقیق تخمک‌گذاری می باشد. با توجه به اینکه قاعده کلی برای چرخه معمول 28 روزه، روز چهاردهم می باشد ، زنان کمی هستند که این چرخه «معمول» را طی خواهند کرد.

می توان گفت راه‌های نسبتاً ساده‌ای برای شناسایی تخمک‌گذاری وجود دارد که به افرتد کمک می‌کند زمان بهینه آمیزش و انجام تست بارداری را تقریبا تعیین کنند. کیت‌های پیش‌بینی تخمک‌گذاری و رسم نمودار درجه حرارت بدن، رایج‌ترین روش‌های شناسایی تاریخ دقیق تخمک‌گذاری می باشند.

اینکه چه مدت پس از تخمک‌گذاری می‌توان از تست بارداری استفاده کرد به نوع تست بارداری خانگی نیز بستگی دارد. تست‌های سنتی یا تست‌های دارای حساسیت بالاتر هستند ولی تست‌های سنتی ارزان‌تر هستند و دقت آن‌ها در تشخیص بارداری از اولین روز دیر شدن پریود، 99درصد می باشد . برای بسیاری از زنان این تاریخ، 14 روز پس از تخمک‌گذاری می باشد.
بیشتر زوجین می‌خواهند تا زمان دیر شدن پریود صبر کنند و ترجیح می‌دهند از تست‌های دارای حساسیت بالاتر برای تشخیص بارداری استفاده کنند. این تست‌ها گران‌تر هستند و می‌توانند از 5 روز قبل از دیر شدن پریود، بارداری را تا میزان زیادی تشخیص دهند.

بانوان برای تشخیص زودهنگام بارداری می‌توانند از این نوع تست‌ها استفاده کنند، این تست به تعیین متوسط مدت فاز لوتئال آن‌ها  می تواند کمک کند. فاز لوتئال، مدت‌زمان بین تخمک‌گذاری و پریود می باشد که به‌راحتی می‌توان آن را با رسم نمودار درجه حرارت بدن یا استفاده از کیت‌های پیش‌بینی تخمک‌گذاری برای چند ماه تعیین کرد.

بانوانی که فاز لوتنال آن‌ها 12 روز می باشد می‌توانند 7 روز پس از تخمک‌گذاری و زنانی که فاز لوتئال 14روزه دارند می‌توانند 9 روز پس از تخمک‌گذاری از این تست ها استفاده کنند.